Uçtan Uca Çözüm sağlıyoruz

Uçtan Uca Çözüm sağlıyoruz

Günümüz BT dünyasının belki de en temel yapı taşlarından biri sunucu ve depolama sistemleridir. Tüm sistemlerden gelen bilginin işlendiği, karar destek sistemlerine katkı sunacak hale dönüştürüldüğü ve sürekli kullanımda tutulmak üzere güvenli bir şekilde depolandığı bu sistemlerde ayakta kalma, güvenlik ve kesintisizlik hayati önem taşımaktadır.

Sunucu sistemlerindeki sorun, bir kurumun elindeki tüm verinin kaybedilmesi gibi felaketlere varan sonuçlara yol açabilir.

Sunucu sistemlerinde edindiğimiz müthiş tecrübe işletmenize yüksek performanslı ve teknoloji içeren sunucu sistemleri ile veri merkezleri, kurumsal BT sistemleri, HPC ve bütünleşik mimarili sistemlerde uçtan uca çözüm sağlar.

 

• Rackmount sunucular
• Twin sunucular
• Blade sunucular
• Storage sistemleri
• IoT yerleşik çözümler