Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

Panora Bilişim Teknolojileri işletmenizin, teknolojinin sağladığı olanaklardan daha fazla yararlanması için Danışmanlık hizmeti veriyor. Panora Bilişim Teknolojileri Danışmanlığı projelerinin ilk adımı kuruluşların mevcut süreçlerini inceleyip gereksinimlerini belirlemek için “Süreç Analizi” yapmasıyla başlar. İkinci adımda firmanın mevcut ve yeni süreçlerine uygun çözümlerin seçilmesi için bir rapor hazırlanır, uygun yeterlilikteki firma ve ürünler önerilir, teklifler değerlendirilerek “Çözüm Oluşturma” hizmeti sunulur. Üçüncü ve son adım ise projenin hayata geçirilmesine olanak veren “Proje Yönetimi” hizmetinin sunulmasıdır.

Rekabet gücü ile bilgi teknolojilerini etkin kullanma arasındaki doğrusal ilişki, iyi planlanmış, tasarlanmış, kurulmuş ve kesintisiz hizmet veren bir bilgi teknolojisi altyapısını zorunlu kılıyor. Teknoloji danışmanlığı hizmetlerimiz, teknoloji bilgisi, entegrasyon deneyimi ve alan uzmanlığı ile doğru altyapılara sahip olmanızı sağlıyor.

Danışmanlık hizmetimiz şu temel adımlardan oluşuyor:

•            BT politikalarının analizi ve oluşturulması

•            Sistem altyapı analizi ve tasarımları

•            Çözüm modelinin oluşturulması

•            İşletme ve bakım prosedürlerinin oluşturulması

•            Maliyet analizi (ROI)

•            Proje savunması ve sunumu

Teknoloji danışmanlığı hizmetlerimiz, müşterilerimiz ile açık iletişim, etkin koordinasyon ve yakın işbirliği ile amacına ulaşıyor. Bu kapsamda aşağıda yer alan çalışmaları müşterilerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz:

•Entegrasyona konu olacak analiz, tasarım, modelleme, planlama faaliyetleri

Altyapı danışmanlık faaliyetleri ve projeleri (uygulama, donanım, ağ, güvenlik, bakım, işletme, datacenter vb.)

Olağanüstü durum merkezi yapılandırma danışmanlık ve projelendirme hizmetleri

VDI, Cloud projelerini paket olarak oluşturmak ya da ihtiyaca yönelik tasarımları müşteriye özel geliştirmek

 Saha otomasyonu danışmanlığı ve projelendirme faaliyetleri

•Farklı ürün ve teknolojilerin bir arada kullanılması ile gerçekleştirilen danışmanlık hizmetleri

İhtiyaç analizi, kapasite planlaması, proje planlarının oluşturulması ile altyapı analizleri sonrasında tasarımı gerçekleştirmek ve “High Level Design” oluşturmak

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren, orta ve büyük ölçekli müşterilerimiz için kapsamlı bir teknoloji danışmanlığı hizmet portföyüne sahibiz:

Panora Bilişim Teknolojileri BT Danışmanlık ve Proje Danışmanlığı gibi modeller Uçtan uça tüm ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler sunar. 


Altyapı Danışmanlığı

Altyapı danışmanlığı ile hedeflenen amaç, şirketlerdeki bilgi sistemleri altyapısının düzgün ve gerektiği şekilde çalışmasını temin etmektir. Bu hedefe ulaşmak için, şirketin günlük ve gelecekteki olası bilgi sistemleri ihtiyaçları sürekli olarak takip edilerek, ortaya çıkması mümkün darboğazların önceden saptanması ve çözüme yönelik çeşitli önerilerin ortaya konulmasıyla bilgi sistemlerinin şirketlere sağladığı verimliliğin sürekliliği sağlanır.

 

Yazılım ve Donanım Seçim Danışmanlığı

Gerek ERP, CRM, Mobil Uygulamalar vb. yeni kavram ve uygulamaları, gerekse Ticari Paketler gibi bilinen uygulamaları sürekli olarak takip ederek, şirketlerin hangi birimlerinde, hangi uygulamalara, ne zaman ihtiyaçları olduğuna dair öneri ve raporları çıkartmak için yapılan çalışmaları içerir. Yazılım ve Donanım danışmanlığı ise, işletmenin ihtiyaç duyduğu uygulamalarla beraber çalışması gereken donanım ve alt yapının saptanması ve tasarımı çalışmalarını içermektedir. Her iki konuda da danışmanlık Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) ve Yatırım Geri Dönüş ROI ortaya koyarak seçim kararına destek olunarak verilmektedir